ذکر روز :
ذکر روز :
ستاد مرکزی

 

 

ستاد مرکزی موسسه خیریه مستمندان ارومیه 

تلفن تماس: 32232841

آدرس : ارومیه – خیابان باکری نرسیده به سه راه منتظری بالاتر از بانک مسکن ، ساختمان موسسه خیریه مستمندان ارومیه طبقه اول 67479 – 57136

  • مدیریت موسسه خیریه مستمندان ارومیه در ستاد مرکزی واقع بوده و تمامی مراجعات در ابتدای امر به این واحد انجام میگیرد و پس از مصاحبه اولیه

با مراجعین و تشکیل پرونده به واحد تحقیق ارجاع داده میشود .

گروه تحقیق پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه گزارش، پرونده مذکور را در جلسات هفتگی موسسه مطرح نموده و تصمیم مقتضی در مورد پرونده توسط اعضای

هیئت مدیره گرفته و جهت اجرا به مدیر عامل ارجاع داده میشود .

  • همچنین موسسه خیریه مستمندان در زمینه دریافت نذورات خیرین محترم از قبیل: دریافت زکات، فطریه، رد مظالم، کفاره، هدایا و نذورات نقدی و غیر نقدی،

قربانی و همچنین ذبح گوسفند زنده و توزیع آن بین خانواده های بی سرپرست و نیازمند

1- تامین نان مصرفی روزانه     

2- کمک هزینه جهیزیه

3- توزیع خواروبار از قبیل برنج گوشت روغن

4- وایز مبالغ ماهیانه به  حساب افراد تحت پوشش و ...

 

 

 

 

 

 

 

5- تامین هزینه تحصیل و نوشت افزار برای خانواده های بی بضاغت