ذکر روز :
ذکر روز :
واحد تابلو نویسی

 

آدرس واحد تابلو نویسی:

ارومیه خیابان باکری – کوچه وکیل باشی – روبروی مجمع امور صنفی – جنب آژانس مسافرتی شمس – محل عرضه و جمع آوری تابلوی تسلیت به نفع نیازمندان موسسه خیریه مستمندان ارومیه

 

فعالیت ها :

الف- بخش تابلو نویسی:

1-جمع آوری ، آماده سازی و پخش عمده تابلوهای تسلیت در سطح شهر

2- تابلو نویسی در محل موسسه

3- چاب بنر تسلیت

 

5- تامین هزینه تحصیل و نوشت افزار برای خانواده های بی بضاغت