ذکر روز :
ذکر روز :
حضور و فیلمبرداری سیمای استان از واحد بانوان

حضور و فیلمبرداری سیمای استان از واحد بانوان

  • 1398/10/18
  • محمود شریعتی
  • 12:36:43

حضور واحد فیلمبرداری سیمای استان آذربایجان غربی در محل واحد بانوان (واحد خیاطی زنان سرپرست خانوار) موسسه خیریه مستمندان ارومیه جهت فیلمبرداری برای برنامه ائویمیز (سیمای استان)