ذکر روز :
ذکر روز :
جلسه هفتگی با حضور نمایندگان کمیته امداد

جلسه هفتگی با حضور نمایندگان کمیته امداد

  • 1398/10/18
  • محمود شریعتی

جلسه هیات مدیره موسسه خیریه مستمندان ارومیه این هفته با حضور جناب آقای زینالی و چند تن از همکاران ایشان جهت هم افزایی و هم فکری و هماهنگی در راه کمک به اقشار نیازمند شهرمان در دفتر موسسه خیریه مستمندان ارومیه برگزار گردید.