ذکر روز :
ذکر روز :
بازدید نمایندگان فرمانداری و فنی حرفه ای از شعبه دو بانوان موسسه خیریه مستمندان ارومیه

بازدید نمایندگان فرمانداری و فنی حرفه ای از شعبه دو بانوان موسسه خیریه مستمندان ارومیه

  • 1398/09/27
  • محمود شریعتی
  • 13:19:26

در مورخه 98/9/26  نمایندگان محترم فرمانداری ارومیه و سازمان فنی و حرفه ای استان از شعبه دو بانوان موسسه خیریه مستمندان ارومیه بازدید کرده و با چگونگی فعالیت بانوان سرپرست خانوار در این واحد از نزدیک آشنا شدند.

اشتراک مطلب:
برچسب ها: